Essays about: "stairs"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the word stairs.

 1. 1. PHYSIOTHERAPY EXERCISE INTERVENTIONS INCLUDING PATIENT EDUCATION FOR ADULT AND ADOLESCENT ATHLETES WITH PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : AKASH JOSE; [2021]
  Keywords : Behavioural medicine intervention; Patellofemoral pain syndrome; patient education; physiotherapy exercise interventions;

  Abstract : ABSTRACT Background: Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is commonly seen in athletes and common symptoms are for example pain and stiffness, and difficulty in climbing stairs. Physiotherapy exercise interventions aim to increase the range of motion, strength, knee stability, balance, and functional ability. READ MORE

 2. 2. Solbergsparken : ett gestaltningsförslag för parkområdet Solberget i Växjö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emelie Svantesson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; Solberget; Solbergsparken; Hovsbergsparken; privat; semiprivat; halvprivat; halvoffentligt; offentligt; tydligt; tryggt; tillgänglig;

  Abstract : “For over a thousand years, Solberget has proudly guarded life in Växjö. The famous mountain carries a long and captivating history. With the stories of that time in mind, a new grand story is born. A story about life on the mountain and the people who now make the place to their home”* (Bergön, 2018, p. READ MORE

 3. 3. Genetisk bakgrund till rädslorelaterade egenskaper hos svenska långhåriga collies

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Annika Eleryd; [2020]
  Keywords : hund; collie; mentalitet; beteendeegenskaper; rädsla; arvbarhet;

  Abstract : Icke-sociala rädslor har visat sig vara ett problem inom den svenska populationen av långhårig collie. Idag finns en avelsvärdering för collie där resultat från beteendebeskrivningen Mentalbeskrivning Hund (MH) används som avelsverktyg. READ MORE

 4. 4. Millimeter-Wave Radar data processing

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Jonas Tran; [2020]
  Keywords : millimeter wave; radar; pulsed coherent radar; Technology and Engineering;

  Abstract : Based on the feasibility study [4], the goal of this master thesis is to compile custom firmware for the XM112 Pulsed Coherent Radar Module, which features a state of the art radar sensor integrated with a microcontroller unit (MCU). This allows the use of custom firmware to check the plausibility of real-time data processing on the radar signals and will lay some of the groundwork for further development of detection algorithms. READ MORE

 5. 5. Den vuxna laxens migration i Vindelälvens laxtrappa

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Camilla Blomdahl; Jeanette Jonsson; [2020]
  Keywords : laxtrappa; Salmo salar; uppströmsmigration; Vindelälven; laxmigration;

  Abstract : Lax, Salmo salar, har en anadrom livscykel. Den spenderar delar av sitt liv ute i saltvatten i havet innan den simmar tillbaka till sitt söta hemvatten för lek. För en del laxar blockeras de naturliga vandringsvägarna till lekplatsen av vattenkraftverk. Konstgjorda laxtrappor byggs ibland för att underlätta vandringen. READ MORE