Essays about: "subsidies"

Showing result 1 - 5 of 222 essays containing the word subsidies.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2020]
  Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE

 2. 2. Transformation of a policy instrument for energy renovation of housing : Real case application on the French tax credit for energy transition

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Matthieu Poujol; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The fight against climate change and the reduction of energy precarity are two major challenges of the energy policy of any country. Energy management in the building sector, particularly in the housing sector, is therefore crucial, and the energy renovation of housing makes it possible to reconcile these challenges by reducing households energy expenditure and greenhouse gas emissions in the residential sector. READ MORE

 3. 3. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Asplund; [2020]
  Keywords : lanthandlare; livsmedelsbutik; landsbygd; kommersiell service; governance;

  Abstract : I denna uppsats undersöks lanthandlares uppfattningar och förutsättningar för att kunna bedriva en lanthandel i gles- eller landsbygd. Genom kvalitativa intervjuer och observationer med sex stycken butiksföreståndare eller butiksbiträden, från Dalarna, Kronoberg samt Hallands län, har information inhämtats för att kunna svara på upp-satsens frågeställningar. READ MORE

 4. 4. The impact of subsidies in the Swedish solar energy market

  University essay from Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Tobias Ekblom; Larsson Larsson; [2020]
  Keywords : Subsidies; Renewable energy; Market maturity; Price elasticity; Solar cells;

  Abstract : Problem In the light of a world in transition towards sustainability, there is an urge for evaluation of the effect of governmental interference on renewable energy markets. The complexity of doing this, calls for further investigation. This was conducted by examining the Swedish solar cell market. READ MORE

 5. 5. Do global oil prices drive domestic food prices? : evidence from the Middle East countries

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Madina Alieva; [2019]
  Keywords : food price; crude oil price; cointegration; VECM; Middle East;

  Abstract : This study investigates the dynamic relationship between global oil prices and domestic food prices across 11 countries of the Middle East. Using monthly data covering the period from January 2010 to October 2018, the study employs long-run cointegration tests, vector error correction model (VECM) and vector autoregression (VAR) model to examine the effect of global oil prices on domestic food prices in a sample of Middle East countries. READ MORE