Essays about: "the subculture"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words the subculture.

 1. 1. Linking Adolescent Subculture with Attitudes Towards Immigrants: Do Peer Crowds Have Any Role to Play?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Oskar Welander; Selma Özcan; [2018]
  Keywords : attitudes; peer crowd; adolescents; tolerance; prejudice.;

  Abstract : The purpose of this study was to examine whether adolescents’ self-identification with peer crowds at school was related to their attitudes towards immigrants. The study was based on a sample of Swedish adolescents (N = 905; Mage = 14.08, SD = .95). READ MORE

 2. 2. Ungdomar i alternativa subgrupper och självskadebeteende (NSSI) – punkare, gothare och hårdrockare

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Daisy Nordin; Oskar Sam; [2018]
  Keywords : Adolescents; Subgroups; Depression; Self-harm; NSSI.; Ungdomar; Subgrupp; Depression; Självskada; NSSI.;

  Abstract : Självskadebeteende är en komplicerad företeelse som förekommer vanligast under tonårstiden. Tidigare litteratur har kunnat se en koppling mellan självskada och identifikation med vissa subgrupper såsom goth, punk och hårdrockare. READ MORE

 3. 3. ”Vi är ju en egen värld” : hur socialdansen manifesteras i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kerstin Gauffin; [2018]
  Keywords : dansband; gemenskap; socialdans; subkultur;

  Abstract : Denna uppsats handlar om fenomenet socialdans och hur den kan förstås som en subkultur. Bakgrunden till fältet inom landsbygdsutveckling, är att det finns uppfattningar om att dansbandskulturen och därmed socialdansen, är förknippad med landsbygd och ofta i negativ bemärkelse. Materialet uppsatsen bygger på, är av olika karaktär. READ MORE

 4. 4. PRODUCTCARE PROJECT

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Moses Kang; [2017]
  Keywords : Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Abstract : project is about trying to create a concepts which represents responsible consumption and responsible production. Since my title of thesis is named “ Product Care Project” I have tried to think how products designed with care would look like. READ MORE

 5. 5. Negrophilia : en postkolonial visuell studie kring en subkulturs polariserade syn på den Andra utifrån ett genusperspektiv

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Author : Miriam Tennenbaum; [2015]
  Keywords : Keywords: negrophilia; subculture; polarity; hybrid; Paris; 1920s; Josephine Baker; Paul Colin; sexuality; erotic capital; fetischism; primitivism; stereotype; caricature; art; poster; postcolonialism; gender; Cultural Sciences;

  Abstract : This thesis examines the different views on the phenomenon ”negrophilia” that existed in Paris in the 1920s. It's precise meaning is ”love for the black culture” and the art illustrations analysed are originated by the french artist Paul Colin. READ MORE