Essays about: "unga personer"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words unga personer.

 1. 1. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  University essay from

  Author : Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Keywords : Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Abstract : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. READ MORE

 2. 2. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2019]
  Keywords : skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. READ MORE

 3. 3. Knappast en kedja sammanträffanden : hur samhällsentreprenörskap kan bli en BMX-hall i Heby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Skalstad; [2018]
  Keywords : samhällsentreprenörskap; handlingsutrymme; socialt kapital; BMX-hall; lokal utveckling;

  Abstract : I den uppländska orten Heby finns sedan några år tillbaka en BMX- och skatehall. Hallen initierades av en 13-årig hebybo och uppfördes tack vare att flera människor i både ideell- och offentlig sektor arbetade gemensamt mot målsättningen att etablera en ny mötesplats för unga på orten. READ MORE

 4. 4. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Viksten; [2018]
  Keywords : förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltningsförslag;

  Abstract : Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. READ MORE

 5. 5. Vilka faktorer värdesätter den potentiella arbetstagaren i det gröna näringslivet högst?

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna Gunnarsson; Filippa Jönsson; [2018]
  Keywords : strategier; gröna näringslivet; arbetstagare; arbetsgivare; värderingar; ledarskap; målstyrning;

  Abstract : Lantbruket står inför en problemställning då det är ett stort minskat intresse för att studera på naturbruksprogrammet på gymnasienivå. Det gör således att ung arbetskraft med gymnasial bakgrund inom det gröna näringslivet minskar. READ MORE