Essays about: "questionnaire after sales service"

Found 2 essays containing the words questionnaire after sales service.

 1. 1. Social factors that influence consumers’ decisions when buying second-hand cars in China—Based on EKB model

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : XIANGYU WU; YI ZHENG; [2016]
  Keywords : Second-hand cars; social factors; EKB model; rank;

  Abstract : Today more and more people buy second-hand products on internet. As the typical durable goods, second-hand cars are very popular among consumers. In recent years, the sale of second-hand cars increases quickly in China. In addition, there is still potential in the second-hand market. READ MORE

 2. 2. Jämförelse av blötutfodringsanläggningar för grisar : intervju med blötutfodringsanvändare och säljare

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Fredrik Nilsson; [2012]
  Keywords : blötutfodringsanläggningar; blötutfodring; slaktsvin; smågrisutfodring; suggutfodring; liquid feeding system;

  Abstract : Sedan tidigare har det inte funnits någon jämförelse mellan tillverkarna och vad det är som ingår i en blötutfodring. Tillverkarna har egna idéer om hur blötutfodringen skall vara uppbyggd och fungera. Det leder till skillnader mellan tillverkarna, vilka är intressanta att känna till vid investering av en blötutfodringsanläggning. READ MORE