Essays about: "why is safety first"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words why is safety first.

 1. 1. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
  Keywords : risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

  Abstract : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. READ MORE

 2. 2. Trust in human-computer relationships : Do cross country skiers have trust towards a physical intelligent tutoring system as an accurate feedback on performance?

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Karolina Thorsén; Anna Lindström; [2018]
  Keywords : trust; autonomous system; human-computer-trust; HCT; physical intelligent tutoring system; PITS; user experience; UX; cognitive science;

  Abstract : Trust is one of the attitudes that can affect the intentions and the behavior of a human using a system. Misusing a system can have safety- as well as economic consequences, this is why it is important that a user develops calibrated trust towards a system. READ MORE

 3. 3. Effects and safety of selected antagonistic bacteria against Escherichia coli in leafy green vegetables

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Noora Ulla Annikki Nurminen; [2017]
  Keywords : ready-to-eat salad; Antagonist; Escherichia coli; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Abstract : We live in a busy world, where the demand of ready-to-eat (RTE) salad products has increased rapidly in a relatively short time. Despite of being an easy and fast way to add more vegetables to the daily diet, RTE salads have a serious underlying risk and the amount of vegetable-derived foodborne disease outbreaks has been increasing. READ MORE

 4. 4. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE

 5. 5. How to improve inter-organizational learning from safety investigations?

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Adriaan Roskam; [2016]
  Keywords : FLMU06; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this thesis is to identify characteristics on how safety facilitators can improve inter-organizational learning from safety investigations. The study is a response to the fact that the Dutch Safety Board questions the learning effects of its accident investigation reports, despite that these are freely accessible on the website, which assumes that other organizations can use and learn from these reports. READ MORE