Essays about: "ungdomar"

Showing result 1 - 5 of 183 essays containing the word ungdomar.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Evgenija Kravchenko; [2021]
  Keywords : Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Abstract : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. READ MORE

 3. 3. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Nina Evelina Törn; [2021]
  Keywords : barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Abstract : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. READ MORE

 4. 4. Stadsparken som gemensamt rum : så kan Örebro stadspark möta behov och önskemål från fler

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Westberg Ekerljung; [2021]
  Keywords : framtidens stadspark; sociala behov; observationsstudier; parkkaraktär;

  Abstract : Sedan industrialiseringen på 1800-talet och urbaniseringen som följde har offentliga parker varit en viktig del av svenska städer. Stadsparker är centrala parker dit invånarna från alla stadsdelar välkomnas. Stadsparken är en framträdande park i Örebro och benämns enligt stadsträdgårdsmästare Magnus Carlberg som stadens kronjuvel. READ MORE

 5. 5. Oral Health Care among European Native and Immigrant’s Children and Adolescents : A systematic review and meta-analysis

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Author : Akikun Nahar; [2021]
  Keywords : Children; dental caries; immigrants; Europe; oral health;

  Abstract : Background: Globally, oral health remains a public health concern, particularly in relation towell-being of children and adolescents. Dental caries, one of the most common oral health problem in this group, is considered as a transmissible, infectious disease with significant health consequences. READ MORE