Mutation i FOXI3 – orsaken till tre hårlösa hundraser

University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

Abstract: Hunden (Canis lupus familiaris) är ett av de populäraste sällskapsdjuren idag. Efter domesticeringen har det genom avel uppstått hundratals hundraser med stor variation i storlek, pälsfärg och pälstyp. Alla hundar har dock inte päls, genom avel har det även uppstått hårlösa hundar. I Syd- och Centralamerika antas hårlösa hundar funnits redan för 3 000 år sedan. Fenotypen hos hårlösa hundar kallas för Canine ectodermal dysplasia och kännetecknas av sparsam eller avsaknad behåring och drabbade tänder. De hårlösa individer av hundraserna Chinese crested dog, Xoloitzcuintle och Perro sin Pelo del Perú har alla samma heterozygota mutation i transkriptionsfaktorn FOXI3. FOXI3 reglerar utvecklingen av ektodermala organ så som hår, tänder, exokrina körtlar samt utvecklingen av huvudet. FOXI3 tros ligga nedströms en viktig signaleringsväg, Ectodysplasin (Eda) som är viktig för bildandet av plakoden, det första steget i utvecklingen av ektodermala organ. Minskad kroppsbehåring och på-verkade tänder misstänks delvis bero på det minskade uttrycket av FOXI3 hos de hårlösa individerna. Den hårlösa fenotypen hos hårlösa hundar är intressant och hår-lösa hundar är efterfrågade. Fokus i denna litteraturstudie är därför hårlösa hundraser och genetiken som orsakar deras fenotyp.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)