Investigation of Control Modularity for Test and Measuring Equipment in Heavy Vehicle Industry: The Scania Test Case

University essay from KTH/Industriell produktion

Author: Elmira Ashtari; [2016]

Keywords: ;

Abstract: Dagens företagsklimat och dess kontinuerliga förändringar av teknik och kundbehov tvingar alla företag att tänka om och ändra sina strategier. Scania är kända för att producera modulära produkter och vill i dagsläget undersöka modulariseringen för andra områden såsom testa riggar. När det gäller att uppfylla olika kundernas förväntningar, att snabbt anpassa sig till eventuella förändringar i testsfältet, att tillämpa omställbara modulära och återanvändbara styrsystem är de oundvikliga.Det viktigaste syfte för detta projekt är att undersöka hur Scanias befintliga centraliserade styrsystemet testriggar kan omvandlas till ett modulärt system, och ge riktlinjer för att stödja denna omvandling.En metod som kallas Modularisering Assessment Method (MAM) föreslås av författaren för att producera en modulär arkitektur för det befintliga styrsystem testriggar i Scania i Södertälje, Sverige. Det skapade metoden (MAM), som integrerar både hård- och mjukvaraperspektiv för att hitta modulgränser och undersöker den optimala nivån för distributionskontroll i testriggar som kan betraktas som en styrka för att tillämpa denna metod.För att verifiera metoden har en testrigg valts och modulerats med MAM metoden som en fallstudie.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)