Essays about: "ANIMAL Sex with man"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words ANIMAL Sex with man.

 1. 1. Plasmahalter av buprenorfin efter peroral och intravenös administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Thern; [2018]
  Keywords : Kanin; Buprenorfin; Peroral; Intravenös; Läkemedelsadministrering; Smärta; Smärtlindring; Analgesi; Farmakokinetik; Biotillgänglighet;

  Abstract : I takt med att kaninens (Oryctolagus cuniculus) popularitet ökar och kravet på alltmer avancerad veterinärvård växer krävs kunskap om hur man smärtlindrar kanin på bästa sätt. Kaninen är ett utpräglat bytesdjur som döljer smärta väl, särskilt i stressade situationer som vid klinikvistelse. READ MORE

 2. 2. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nina Sjödell; [2017]
  Keywords : giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Abstract : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. READ MORE

 3. 3. Förekomst och hantering av inappetens hos katt i samband med stationärvård

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Nygren; [2017]
  Keywords : katt; ; felin; ; inappetens; ; anorexi; ; hyporexi; ; stationärvård; cat; ; feline; ; inappetence; ; anorexia; ; hyporexia; ; stationary care;

  Abstract : Detta arbete omfattar en genomgång av journaler från 55 katter som vårdats på vård- och intensivvårdsavdelningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden februari till maj 2015. Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av inappetens hos inskrivna katter och få en bild av hur man hanterar dessa patienter på klinik. READ MORE

 4. 4. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos unga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tobias Wrangberg; [2017]
  Keywords : rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; unghästar; Lameness Locator;

  Abstract : SAMMANFATTNING Detta examensarbete hade som syfte att med hjälp av det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator analysera rörelsemönstret i en studiepopulation på ca 50 unghästar, dvs. framtida ridhästar i åldern 2-4 år. READ MORE

 5. 5. Histological Investigation of the testicular nerves at the castration site in geldings

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Angelina Bengtsdotter; [2017]
  Keywords : castration; testicle; nerve; neuroma; pain; gelding;

  Abstract : Castration is one of the most common surgical procedures in equine medicine and associated with a number of postoperative complications such as swelling, infection, haemorrhage, peritonitis, funiculitis, omental herniation and eventration. But what happens with the testicular nerves after crushing and severing during the procedure? An injured nerve can respond with degeneration and/or regeneration. READ MORE