AllWorkIt.se- en affärsplan om unika arbetskläder på internet

University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Abstract: Syftet med vårt arbete var att utforma en affärsplan, där idén är att sälja arbetskläder till privatpersoner via e-handel. Bakgrunden är att vi ser ett ökat intresse för fritidsaktiviteter hos privatpersoner som kräver någon form av arbetskläder. Exempelvis har vi noterat de populära tv-programmen om matlagning, bakning, heminredning och trädgårdsarbete. Vi har även observerat att den moderna människan gärna pysslar om sitt hem och vi vill att de skall kunna göra det i stil. Vi tycker att kombinationen funktionalitet och design är en intressant infallsvinkel för denna typ av kläder. Att sälja via e-handel tycker vi är ett modernt och demokratiskt val av försäljningskanal. E-handel är tillgängligt för en mycket bred målgrupp och ökar kontinuerligt i användarantal. Vi har valt att fokusera mycket på att tillfredsställa kundens behov och har därför valt att inrikta vår affärsidé på att effektivisera kundservice, kundnytta och leverans. Vi har sett att våra konkurrenter brister på detta område. Några av dem har exempelvis endast webb-baserad kundsupport och långa leveranstider. Vi kommer inte i inledningsskedet att kunna konkurrera med det stora sortiment som flera av de andra aktörerna på marknaden har. Det är också en av anledningarna till att vi valt att nischa oss mot en genomgripande kundservice. Med anledning av att arbetet i huvudsak skall handla om detaljhandel så har vi avgränsat arbetet till att endast se till privatpersoner och lämnat företagskunder därhän. Vår målgrupp är då en mycket hobbyintresserad kvinna eller man som vill bruka arbetskläder med stil och hög kvalitet. Men det kan även vara en kvinna eller man som har högre krav på sina yrkeskläder vad gällande modegrad och hållfasthet än vad arbetsgivaren kan erbjuda. Vi har intervjuat systemutvecklaren och e-handelsexperten Ralf Lindberg på 3bits Consulting AB. Han har hjälpt oss med ett flertal frågor kring det praktiska arbetet kring en webb-butik. Vi har även tagit hjälp av ett flertal medarbetare på Segers Fabriker AB för hjälp kring detaljerade frågor kring sortiment, logistik och inköpspriser. Den referenslitteratur vi har använt oss av har varit aktuell och relevant. Vi har försökt att vara källkritiska i vårt val av elektroniska källor och har i största mån undvikit internetlexikon så som Wikipedia där ursprunget är osäkert. De konklusioner vi gjort i arbetet är att vår affärsplan och affärsidé är genomförbar men med den konkurrens och de förutsättningar som finns på marknaden gör det till ett tufft uppdrag att erövra marknadsandelar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)