Inköpsassistent : vem får jobbet? En studie i konkurrensen mellan textila utbildningar i Borås.

University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Abstract: Titel: Inköpsassistent – vem får jobbet? En studie i konkurrensen mellan textila utbildningar iBorås.Författare: Sandra Carlqvist och Sanna UlanderHandledare: Sven-Erik Hänel, TextilhögskolanTyp av arbete: C-uppsats i Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning 15 högskolepoängInstitution: TextilhögskolanSpråk: SvenskaHuvudämne: Hur står sig en student från programmet Textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning (TPU) gentemot konkurrerande programstudenter från Textilekonom och KY-Teko när de söker jobb som inköpsassistent?Bakgrund: TPU är ett nytt program och i juni 2010 går den första avgångsklassen ut med kandidatexamen. Ingen fastställd statistisk finns över eventuella karriärvägar. Behovet att veta vad arbetsgivarna efterfrågar och hur konkurrensbilden ser ut är därför aldrig kartlagd.Syfte: Genom intervjuer med studenter och företag kartlägga hur en student från TPU bäst formulerar sig för att få ett jobb som inköpsassistent.Metod: Rapporten bygger på en empirisk undersökning. Metoden till denna undersökning är intervjuer, personliga och via e-post.Huvudresultat: En TPU-student står sig bra i konkurrens mot de undersökta programmen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)