Rousseau and Nietzsche on Education, not Altruism

University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

Abstract: Syftet med denna uppsats är att granska det altruistiska idealet i relation till Rousseaus och Nietzsches föreställning om den gode läraren. Att altruism är moraliskt gott är något som oftast ses som självklart. Även den allmänna förståelsen av lärarrollen präglas av sådant antagande, så till den milda grad att det blir praktiskt omöjligt att tänka sig en bra lärare som inte är altruistisk. Tidigare forskning har dock visat att det altruistiska idealet kan vara problematiskt. För att kunna övervinna detta problem använder jag Rousseaus och Nietzsches utbildningsfilosofier. Trots att de två ofta ses som varandras motsatser, synes det som att Rousseau och Nietzsche delar någon gemensam och paradoxal föreställning om den gode läraren: att denne odlar självbehärskning, och kan undervisa såsom ett exempel. Utifrån dessa perspektiv, och med hjälp av fiktiva exempel från filmer, argumenterar jag att det altruistiska idealet inte endast är ohållbart, utan även förvränger föreställningen av den gode läraren.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)