Essays about: "Customer satisfaction"

Showing result 1 - 5 of 381 essays containing the words Customer satisfaction.

 1. 1. Inventory Management: A case study at Volvo Construction Equipment

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Parth Jwala; [2020]
  Keywords : buffer management; lean inventory; inventory management; the theory of constraints; continuous improvement;

  Abstract : • Introduction In today’s world, manufacturing companies are keen to adopt lean methodologies to sustain an everchanging market. One way companies grow their business is by increasing customer satisfaction, customization and running the business in the optimal scenario. READ MORE

 2. 2. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Keywords : Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Abstract : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. READ MORE

 3. 3. Customer Satisfaction in the Digital Era: Exploring How Digital Service Providers Can Leverage Pre-existing Customer Data

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Author : Annie Hartman; Johanna Elming; [2019]
  Keywords : Customer Satisfaction; Digital Services; Big Data; Logistic Regression;

  Abstract : This thesis reviews common methods and theories for measuring customer satisfaction for companies offering digitized services, with a focus on first movers. Specifically, it is investigated whether these theories are compatible with data-science models using preexisting company data. READ MORE

 4. 4. Problem prevention using the DCOV approach : A case study on a camera monitoring system at Volvo Cars

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Carl Larsson; Martin Magnusson; [2019]
  Keywords : DCOV; Camera Monitoring System; Customer Satisfaction; Robust Design;

  Abstract : The Swedish car manufacturer, Volvo Cars, are a pioneer in the automotive industry regarding vehicle safety. Ever since they invented the three-point seat belt, the safety aspect has been their main priority. Today, a car is equipped with new technology and is highly dependent on software solutions. READ MORE

 5. 5. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Alexander Westberg; [2019]
  Keywords : Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Abstract : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. READ MORE