Essays about: "Dublinförordningen"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word Dublinförordningen.

 1. 1. It's not me, it's EU - Critically assessing the relationship between human rights and sovereignty in the CEAS, with a particular focus on the Dublin Regulation

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Jenny Nguyen; [2018]
  Keywords : migration law; asylum law; CEAS; Dublin Regulation; EU law; human rights; Law and Political Science;

  Abstract : Det nuvarande globala systemet är organiserat i territoriella, suveräna stater – ett system som vilar på många antaganden. En viktig aspekt är att påståendet att en del av att vara suverän för med sig förmågan att kontrollera ens gränser och förekomsten av icke-medborgare på ens territorium. READ MORE

 2. 2. Challenging the principle of solidarity in the Common European Asylum System - Towards a more comprehensive approach to sharing asylum responsibilities

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Nicole Ohlsson; [2015]
  Keywords : article 80 TFEU; solidarity; CEAS; Dublin regulation; resettlement; asylum; migration law; refugee law; public international law; Law and Political Science;

  Abstract : Denna uppsats berör solidaritet och rättvis ansvarsfördelning på asylområdet inom EU, principer som fastslås i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Solidaritetsprincipen är ämnad att genomsyra asyl-, immigrations- och gränspolitiken inom EU, men en definition eller innebörd av principen har aldrig fastslagits eller antagits. READ MORE

 3. 3. The Legality of Dublin Transfers

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Pernilla Nordvall; [2015]
  Keywords : EU law; public international law; non-refoulement; Dublin transfer; Dublin Regulation; CJEU; ECHR; ECtHR; comparison; mutual trust; presumption of safety; systemic flaws; substantial grounds; real risk; individual rights; human rights; Law and Political Science;

  Abstract : There is no right to asylum, but there is a right not to be returned to persecution. The principle of non-refoulement, which is expressed in article 3 ECHR, encompasses this right and it is an essential part of individual rights protection. READ MORE

 4. 4. Recasting the Dublin Regulation : an analysis of the impact of the M.S.S. and N.S./M.E. judgments on the recast of the Dublin Regulation

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Catherine Petersson; [2014]
  Keywords : Non-refoulement; Mutual Trust; M.S.S.; Hierarchy of Criteria; Dublin-III; Dublin-II; The Dublin Regulation; Common European Asylum System; burden of Proof; burden Sharing; N.S. M.E.; remedial responsibility; sovereignty clause; early warning mechanism; mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med Dublinförordningen är att se till att asylansökningar behandlas av endast en medlemsstat, för att undvika fenomenen “asylsum shopping” och “refugees in orbit”. Förordningen består av en hierarki av kriterier för att fastställa vilken stat som är ansvarig, men detta har också lett till principen om ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna, där alla stater förutsätts ha samma nivå av mänskliga rättigheter på grund av sitt EU medlemskap. READ MORE

 5. 5. Responsibilities of the Member States under the Dublin II Regulation from a fundamental rights perspective

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Malin Starke; [2013]
  Keywords : EU law; Law and Political Science;

  Abstract : This essay examines the responsibilities of the Member States in the European Union under the Dublin II Regulation from a fundamental rights perspective. The examination focuses in particular on two main obligations of the Member States – the obligation to assess other Member States’ compliance with fundamental rights and the obligation for all Member States to respect fundamental rights in the Union. READ MORE