Essays about: "Expansion of idea:-value of time in life"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the words Expansion of idea:-value of time in life.

 1. 1. On the Reliability of Small-scale Solar system: Design of a stand-alonesystem in rural countries

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Abeer Mrad; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Over  one  billion  people  in  the  world  do  not  have  any  sort  of  access  to  electricity  service  and suffer  fromenergy poverty.  A large share of people who don’t have access to electricity live in the Sub-Saharan, African region, and are spread in rural and remote locations. READ MORE

 2. 2. Single Equipment Visualization for Improved Power System Monitoring

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yi Li; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : With the expansion of the power system scale, the demand for power system visualization is increasing in the recent of years. A stable operation of the power system is very important for people’s normal life. Operators have to monitor 4-5 screens at the same time to check the status of the system. READ MORE

 3. 3. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marja Berg; [2019]
  Keywords : barn; naturkontakt; barnvänlig bostadsmiljö; stadsplanering; utemiljö; miljöerbjudanden; rörelsefrihet;

  Abstract : I växande städer riskerar behovet av markyta skapa hög exploatering med minskad plats för mellanrum och grönska. Utemiljöer där barn kan leka är samtidigt lika viktigt i tät som i gles stad. Detta arbete rör barns kontakt med natur i nya bostadsområden som uppförts i en urban kontext i Malmö och Göteborg. READ MORE

 4. 4. Bevarande av sengångare (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, Bradypus pygmaeus)

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Therése Granlund; [2018]
  Keywords : sengångare; bradypus; choloepus; bevarande; hot;

  Abstract : Sengångare är fascinerande djur som vi fortfarande inte vet särskilt mycket om. Deras popularitet i media har ökat markant de senaste åren, och många förundras över deras annorlunda beteenden och levnadssätt. READ MORE

 5. 5. Performance and Improvement Investigation of Accelerated Temperature Change Test.

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Author : Vandana Narri; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis is focused on Accelerated Temperature Change Test (ATCT). This test is performed in order to deteriorate and age a product in a faster than natural way. The ATCTs are primarily controlled with four parameters: the temperature range (∆T), ramp rate (RR), dwell time (DT) and number of cycles in test ( . READ MORE