Essays about: "Family planning"

Showing result 1 - 5 of 165 essays containing the words Family planning.

 1. 1. “Smart economics” within Family Planning : An analysis of the framings of Family Planning initiatives and their relation to “smart economics”

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Moa Göransson; [2022]
  Keywords : Family planning; smart economics; feminist critique; development; contraceptives; human rights;

  Abstract : This study examines a chosen set of prominent actors within family planning initiatives aimed toward the global South to find out if there are traces of “smart economics” within the framings of the initiatives. The smart economic framework has received critique for instrumentalising women and using gender equality as a tool rather than a goal. READ MORE

 2. 2. Det som syns i tö : en trädgårdshistorisk undersökning av Tosterups slotts trädgårdsmästarbostads trädgård.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Thomasine Eriksson; [2022]
  Keywords : trädgårdsmästarbostad; trädgårdshistoria; Tosterups slott; Tosterup; trädgårdsmästare;

  Abstract : Den här rapporten undersöker trädgårdmästarbostadens trädgård tillhörande Tosterup slott. Tosterup slott ligger i Tomelilla kommun, Skåne. Slottet och slottsparken har en lång och väl dokumenterad historia. Släkten Ehrensvärd har ägt slottet och dess ägor i flera generationer. READ MORE

 3. 3. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : jenny Rastamo; [2022]
  Keywords : snittblommor; växtföljd; friland; annueller; blomsterodling; jordhälsa; växtskydd;

  Abstract : Marknaden för snittblommor har ökat markant det senaste decenniet och en stor del importeras via Holland från utvecklingsländer, som Kenya, Ecuador och Colombia Arbetsvillkoren på de här blomsterodlingarna är ofta dåliga med låga löner och tvivelaktig arbetsmiljö. Som motreaktion startade Slow flower-rörelsen i USA för knappt 10 år sedan för att lyfta inhemsk snittblomsproduktion och koppla samman blomsterodlare med konsumenter. READ MORE

 4. 4. A Female-Friendly Community in Husby

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Yanshao Gu; [2022]
  Keywords : feminism; residential building; public; visible; safety; kitchen;

  Abstract : Referring from Swedish collective housing, this project is a extension from Beate Holmbakk's project Four Houses, Four women to a community for five typical women. The aim is to study if architecture can be an intervention of diffrent women identities in households situation when it is combined with the urban context of a specific site. READ MORE

 5. 5. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE