Essays about: "Female Manager"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words Female Manager.

 1. 1. Appraise Stress with Kindness: An Exploration of Predictors to Perceived Stress in White-collar Workers

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Zelda Jägryd; Jenny Månsson; Hedvig Ödahl; [2020]
  Keywords : perceived stress; identity threat; fear of negative evaluation; self-compassion; Social Sciences;

  Abstract : Många individer upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen. Denna uppsats avser att utforska sambandet mellan olika aspekter som påverkar arbetsrelaterad stress i organisationer. Studien undersöker sambandet mellan fem individuella variabler: identitetshot, rädsla för negativ evaluering, självmedkänsla, arbetsposition och genus. READ MORE

 2. 2. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Keywords : landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Abstract : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. READ MORE

 3. 3. Teacher-rector gender match effects in Swedish private schools

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Maelle Saulnier; [2019]
  Keywords : Manager-employee relationship; Gender differences; Gender bias; Private schools;

  Abstract : A growing body of economic research incorporates insights from social psychology into standard economic analysis to study how group membership and social context affect economic agents. My paper fits into this literature by investigating gender similarity effects in the manager-employee relationship within the context of Swedish private schools. READ MORE

 4. 4. When women defeat barriers in the public - do barriers still remain in the private? A comparative study of the private life of senior managers in county councils, the conditions for being a manager through a gender perspective

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Author : Emmie Andersson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis is a study of senior manager in county councils with the aim to explore if the life situations at home, systematically differs, depending in whether the manager are a man or a woman. Are women and men managers living in the same family structures and home situations, such as the division of domestic tasks, which let them be managers under equal conditions. READ MORE

 5. 5. You Wanna Be on Top? : A Narrative Career Study of Women’s Experiences and Strategies

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Alice Åslander; Joel Gedin; [2019]
  Keywords : Gender; Gender Equality; Organisation; Critical Incidents; Exit; Discrimination; Female Manager; Career; Sweden; Minority Position; Coping strategy; Mentor; Sponsor; Leadership; Narrative; Genus; Jämställdhet; Organisation; Kritiska incidenter; Utträde; Diskriminering; Kvinnliga chefer; Karriär; Sverige; Minoritetsposition; Överlevnadsstrategi; Ledarskap; Narrativ;

  Abstract : In Sweden, the statistics show how women are underrepresented in organisational hierarchies; as managers, executive managers, CEOs and board of directors. Qualitative research reveals that women in management positions perceive the working life in Sweden as unequal and how men and women have different terms for making a career. READ MORE