Essays about: "Framtida Arbete"

Showing result 1 - 5 of 650 essays containing the words Framtida Arbete.

 1. 1. Modelling the Nordic Hydro Power System with Spine Toolbox

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Angelica Waernlund; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : In the Nordic power system, the largest balancing resource is hydro power. For future developments of the Nordic power system with more renewable and varying energy, such as wind power, the hydro power and its limitations must thus be taken into account. To be able to study this, a model with these limitations is needed. READ MORE

 2. 2. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Daniel De Geer; [2021]
  Keywords : Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Abstract : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. READ MORE

 3. 3. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Keywords : Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Abstract : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. READ MORE

 4. 4. Primary flight control design for a 4-seat electric aircraft

  University essay from KTH/Flygdynamik

  Author : Cyril Lachaume; [2021]
  Keywords : Flight control; Kinematics; Aircraft; Mechanics; Hybrid electric; Flygkontroll; kinematik; flygplan; mekanik; hybridelektrisk;

  Abstract : This thesis work is part of a design process which aims to develop a four-seathybrid-electric aircraft at Smartflyer (Grenchen, Switzerland). In that scope,various mechanisms of the plane had to be developed, including the systemactuating the control surfaces. READ MORE

 5. 5. Deskriptiv studie av vildsvins rörelser och kontakter, samt implikationer för spridning av afrikansk svinpest

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Olivia Nordfeldt; [2021]
  Keywords : vildsvin; afrikansk svinpest; kontakt; rörelse; vildsvinskadaver;

  Abstract : Afrikansk svinpest (ASF) är sjukdom som drabbar alla medlemmar i familjen Suidae. Det senaste decenniet har sjukdomen spridit sig snabbt i både Europa och Asien där den har fått stora socioekonomiska konsekvenser. READ MORE