Essays about: "Helen Ljungdahl"

Found 2 essays containing the words Helen Ljungdahl.

 1. 1. Inverkan av strategisk halmning på förlossningstider hos suggor (Sus Scrofa)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helen Ljungdahl; [2014]
  Keywords : sugga; förlossningslängd; födslointervall; bobyggnad; strategisk halmning; halmning; gris; grisa;

  Abstract : Forskningen har konstaterat att suggor har ett inneboende behov av att få utföra bobyggnadsbeteende och att suggor som inte fått något strömaterial och därmed inte fått möjlighet att utöva bobyggnad har haft längre och svårare förlossningar. Syftet med denna studie var att undersöka ifall strategisk halmning har någon effekt på förlossningslängd, födslointervallet mellan 1: a- 3: e kulting, genomsnittsintervallet per kulting, andelen dödfödda kultingar samt aktivitetsgraden hos suggan under pågående förlossning. READ MORE

 2. 2. Är djur lämpliga att ha på svenska cirkusar? : med fokus på djurens välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Louise Granquist; Hedvig Högström; Jenny Lindbäck; Helen Ljungdahl; Jennichen Svensson; [2008]
  Keywords : djur; välfärd; cirkus;

  Abstract : Just nu pågår en debatt om huruvida djur är lämpliga på cirkus. Argument emot djur på cirkus säger bland annat att djurens naturliga beteende inte tillgodoses och att djuren måste stå ut med ett odrägligt liv bara för att underhålla oss. READ MORE