Essays about: "grisa"

Found 3 essays containing the word grisa.

 1. 1. Fixering av suggor under diperioden - hur påverkas djurvälfärd och smågrisdödlighet? Finns det några alternativa system?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Micaela Johansson; [2015]
  Keywords : inhysning; grisningsboxar; grisning; suggor; smågrisar; smågrisdödlighet; smågrisöverlevnad; modersbeteende; välfärd;

  Abstract : Smågrisdödligheten är ett stort problem i grisproduktionen då den bidrar till en försämrad djurvälfärd. Många av de smågrisar som dör innan avvänjning kläms ihjäl av suggan. För att förhindra detta är det vanligt i många EU-länder att suggan fixeras under diperioden och i vissa fall även innan grisning. READ MORE

 2. 2. En jämförelse mellan grisproduktion inomhus och utomhus avseende djurens produktivitet och reproduktivitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Ahlén; [2014]
  Keywords : konventionell grisproduktion; produktivitet; köttkvalitet; reproduktion; spädgrisdödlighet; inomhus meat quality; utomhus; conventional pig production; indoors; outdoors; productivity; meat quality; reproduction; piglet mortality;

  Abstract : Griskött är det kött som konsumeras mest i Sverige, och en allt större del av köttet som konsumeras täcks av import. Utomhusproduktion av grisar skiljer sig mellan olika länder vad gäller både förekomst och utformning. READ MORE

 3. 3. Inverkan av strategisk halmning på förlossningstider hos suggor (Sus Scrofa)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helen Ljungdahl; [2014]
  Keywords : sugga; förlossningslängd; födslointervall; bobyggnad; strategisk halmning; halmning; gris; grisa;

  Abstract : Forskningen har konstaterat att suggor har ett inneboende behov av att få utföra bobyggnadsbeteende och att suggor som inte fått något strömaterial och därmed inte fått möjlighet att utöva bobyggnad har haft längre och svårare förlossningar. Syftet med denna studie var att undersöka ifall strategisk halmning har någon effekt på förlossningslängd, födslointervallet mellan 1: a- 3: e kulting, genomsnittsintervallet per kulting, andelen dödfödda kultingar samt aktivitetsgraden hos suggan under pågående förlossning. READ MORE