Essays about: "Housing Shortage"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the words Housing Shortage.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Peter Olsson; [2020-06-23]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jana Rafea; [2020]
  Keywords : förtätning; sociala värden; konsekvenser; samhälle; stadsplanering;

  Abstract : Detta arbete behandlar stadsförtätningen i Eriksberg, Uppsala och hur den har an-vänts som en lösning på bostadsbristproblematiken. Bostadsbristen i Uppsala har lett till ökad förtätning på grund av dess fördelar. Genom stadsförtätning tas mindre mark i anspråk och befintlig infrastruktur förbättras och byggs på. READ MORE

 3. 3. Housing Supply for the Group Outside the Ordinary Housing Market : An analysis of the regional and the municipal planning in Sweden

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Harry Brar; [2020]
  Keywords : housing supply; housing shortage; guidelines for housing supply;

  Abstract : Housing shortage is a prevalent problem in Sweden. The supply of housing does not meet the demand, which makes it especially difficult for the group outside the ordinary housing market. The need for housing must be met in a long-term perspective. READ MORE

 4. 4. “Female Migrant Housing Experiences” An in-depth intersectional analysis of housing experiences for female scholars from the global south living in Gothenburg, Sweden.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Author : Patience Nkengafac; [2019-10-10]
  Keywords : Female scholars; international students; Global south; Housing experiences; Intersectionality; Gender and Migration; Study in Sweden and housing crisis in Sweden;

  Abstract : Living in Sweden is becoming far problematic for immigrants because of the fast-growing population without a correspondent increase in the construction of housing. The high demand of housing and its limited number of supplies has led to shortage and as a result price escalation. READ MORE

 5. 5. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE