Essays about: "Jonathan Sverud"

Found 1 essay containing the words Jonathan Sverud.

  1. 1. Skillnader i patogenesen för intervertebral diskdegeneration mellan kondrodystrofa och icke kondrodystrofa raser

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Jonathan Sverud; [2017]
    Keywords : intervertebral diskdegeneration; diskbråck; kondrodystrofa raser; icke kondrodystrofa raser; patogenes; hund;

    Abstract : Diskbråck är en vanlig åkomma hos hundar som kan ge allt ifrån ryggsmärta till förlamning. En intervertebral disk (IVD) är placerad mellan kotkropparna och består av nucleus pulposus (NP) i mitten, omsluten av annulus fibrosus (AF). NP består av proteoglykaner, hyaluronsyra, kollagen II, notochordala celler i grupper och 80% vatten. READ MORE