Essays about: "anestesi"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the word anestesi.

 1. 1. Djuromvårdnad vid anestesi i samband med kirurgisk behandling av pyometra hos tikar : incidens av avvikande kroppstemperatur och blodtryck

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lina Larsson; Linn Persson; [2020]
  Keywords : pyometra; anestesi; narkos; komplikation; referensintervall; tik; perioperativ; intraoperativ; blodtryck; MAP; kroppstemperatur;

  Abstract : Pyometra är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka en fjärdedel av alla svenska intakta tikar .... READ MORE

 2. 2. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Keywords : häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Abstract : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. READ MORE

 3. 3. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvak med justerbart tak efter allmän anestesi : en pilotstudie med sex shetlandsponnyer

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andrea Lansburgh; Jessica Andersson; [2020]
  Keywords : uppvakningskvalitet; assisterat uppvak; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns idag ett antal olika metoder för assisterat uppvak efter allmän anestesi av häst. Behovet att utveckla och undersöka nya metoder är stort, då uppvaket anses vara en kritisk period där många skador och dödsfall inträffar. Frakturer och myopatier står för en tredjedel av de fatala, postoperativa komplikationerna. READ MORE

 4. 4. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jonathan Sverud; [2020]
  Keywords : anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Abstract : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av två olika operationsunderlag för häst : luftmadrass och operationsbord med dithörande tunn madrass

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lena Sprimont; Madeleine Kumlin; [2020]
  Keywords : operationsmadrass; luftmadrass; operationsbord; anestesi; intramuskulärt tryck; postoperativ myopati; postoperativ neuropati;

  Abstract : Komplikationer efter anestesi är ett vanligt förekommande problem hos hästar. Postoperativ myopati och neuropati är exempel på komplikationer som kan uppkomma. Tillstånden som nämnts uppstår bland annat till följd av ett för högt tryck på hästens muskulatur under generell anestesi. READ MORE