Essays about: "Peoples Forum"

Found 3 essays containing the words Peoples Forum.

 1. 1. Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Gustav Broms; [2016]
  Keywords : lokal utveckling; lokal ekonomi; kapital; utvecklingsbolag; civilsamhälle; kollektiv handling; socialt entreprenörskap; nätverk; innovation;

  Abstract : En fråga för landsbygdsorter som befinner sig på avstånd från den offentliga ekonomins förvaltning och finansiella investerares primära intressesfär är hur sociala och ekonomiska behov kan tillgodoses genom sektoröverskridande samverkansformer. För att ta reda på hur platsspecifika resurser kan nyttjas som är förankrade i informationssamhällets rumsliga och tidsmässiga rörlighet har den landsbygdspräglade tätorten Vuollerim i Norrbottens län studerats. READ MORE

 2. 2. LFA and Participation in Development across Borders: A case study of LFA in the Swedish supported development program PDR in Arequipa, Peru.

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Author : Alexandra Thilén; [2012]
  Keywords : LFA; citizpen participation; public participation; development cooperation; NGO; aid organizations; aid agency; democracy; international development; Social Sciences; Law and Political Science;

  Abstract : The Logical Framework Approach is applied in development projects all over the world. The Swedish aid agency Sida also encourages all aid organizations who receives funds from them or their umbrella organization Forum Syd to use the LFA for the improvement of development programs. READ MORE

 3. 3. NGO involvement in the UN Conference on the Human Environment in Stockholm 1972. Interrelations Between Intergovernmental Discourse Framing and Activist Influence.

  University essay from Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Author : Peter Nilsson; [2004]
  Keywords : Political science; frames of understanding; paradigms; environmental understanding; UNCHE; UN conference on the human environment; interrelations; discourse framing; activist; Stockholm conference; perception; power relations; frame-setting; NGO; social movements; Manuel Castells; transnational advocacy; third world; Chossudovsky; political actors; only one earth; networks; PowWow; Hamilton conference; Environmental Forum; Peoples Forum; Garrett Harding; Barry Commoner; UNEP; ecocide in Indochina; sustainable development; globalization; Statsvetenskap;

  Abstract : The UN Conference on the Human Environment in Stockholm 1972 has been recognized as bringing political attention to environmental problems. Researchers have acknowledged the importance of NGO activities during the conference, initiating a trend of engagement of NGOs in official global meetings. READ MORE