Essays about: "innovation"

Showing result 1 - 5 of 3270 essays containing the word innovation.

 1. 1. The role of networks in a Swedish medium-sized pharmaceutical firm’s internationalization process

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Greta Lyckenblad; Lina Nygren; [2020-02-13]
  Keywords : Internationalization; networks; utilizing networks; pharmaceutical firm; medium-sized company; SME;

  Abstract : Today pharmaceuticals are the fifth largest export product in Sweden, whereas SMEs are the motor of innovation within the pharmaceutical industry. Pharmaceutical firms face several challenges, as high product development costs, high entry barriers due to institutional legal frameworks and slow return of investments, during their internationalization. READ MORE

 2. 2. SUCCESSFUL CHANGE COMMUNICATION IN LARGE ORGANIZATIONS A Qualitative Case Study on a Planned Change in a Swedish County Council

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Caroline Wiklund; [2020-01-14]
  Keywords : Organizational planned change; Change communication; Case study; Swedish county council; Adopt to change; Diffusion of innovations theory DOI ; Thematic analysis;

  Abstract : This qualitative case study explores a planned change project and its current change communication used to mediate change within one of Sweden’s largest county councils. A study on change communication is a relevant contribution to the field of organizational change communication as well as to large-scale organizations. READ MORE

 3. 3. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Keywords : SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Abstract : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... READ MORE

 4. 4. Cooperation and innovation to develop tourism and combat seasonality : A case study of local tourism firms in Geiranger, Norway

  University essay from Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Author : Vendela Beckman; [2020]
  Keywords : tourism; seasonality; innovation; cooperation; development; turism; säsong; innovation; samarbete; utveckling;

  Abstract : This qualitative study describes how local tourism firms in Geiranger, Norway view innovation and cooperation as strategies to develop tourism and combat seasonality. The study examines different approaches to seasonality as well as how the innovation system of a tourism destination can be a way to transition from one to all-season tourism. READ MORE

 5. 5. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kajsa Hillberg; [2020]
  Keywords : kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Abstract : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. READ MORE