Essays about: "utvecklingsbolag"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word utvecklingsbolag.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 2. 2. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Staxäng; [2019]
  Keywords : bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Abstract : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. READ MORE

 3. 3. De gotländska eldsjälarna : en studie om eldsjälarnas roll i landsbygdsutveckling på Gotland

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elina Myrestaf; Jenny Öhlin; [2017]
  Keywords : eldsjäl; landsbygdsutveckling; utvecklingsbolag; kontext; nätverk; Gotland;

  Abstract : Trots att det sker en utflytt från icke tätortsnära landsbygd i landet bedrivs ändå en framgångsrik landsbygdsutveckling på Gotland. Detta i form av tio lokala utvecklingsbolag där privatpersoner och företag kan köpa aktier i syfte att främja den lokala bygden. READ MORE

 4. 4. Avoiding the innovation valley of death : Private sector commercialization of publicly funded research

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Tom Lindström; Stefan Silver; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The Swedish Government annually distributes billions of SEK on different agencies, councils, and institutions with instructions to finance research initiatives that promote public benefit and Swedish competitiveness internationally. The expectations are that these initiatives are picked up by the private sector as soon as the research starts showing results and in this way reach all branches of society. READ MORE

 5. 5. Samverkan som värdeskapare för lokalsamhället i den globala ekonomin : sex bygdebolags roll för Vuollerims utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Gustav Broms; [2016]
  Keywords : lokal utveckling; lokal ekonomi; kapital; utvecklingsbolag; civilsamhälle; kollektiv handling; socialt entreprenörskap; nätverk; innovation;

  Abstract : En fråga för landsbygdsorter som befinner sig på avstånd från den offentliga ekonomins förvaltning och finansiella investerares primära intressesfär är hur sociala och ekonomiska behov kan tillgodoses genom sektoröverskridande samverkansformer. För att ta reda på hur platsspecifika resurser kan nyttjas som är förankrade i informationssamhällets rumsliga och tidsmässiga rörlighet har den landsbygdspräglade tätorten Vuollerim i Norrbottens län studerats. READ MORE