Essays about: "Push- and Pull"

Showing result 1 - 5 of 169 essays containing the words Push- and Pull.

 1. 1. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Keywords : Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Abstract : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. READ MORE

 2. 2. Can Saccharomycopsis vini and Z4-11Al be used in a push-pull system against the invasive pest Drosophila suzukii?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hedda Andersson; [2022]
  Keywords : Z -4-undecenal; pheromone; yeast; volatiles; pest management; spotted wing drosophila;

  Abstract : Drosophila suzukii is a pest with global spread that lays its eggs in soft fruits. It has been deemed potentially invasive to Sweden. Contrary to other Drosophila species, D. suzukii possess a serrated ovipositor which makes it possible for it to lay its eggs in ripening fruits. READ MORE

 3. 3. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 4. 4. How Managers in an MNC deal with Internal Communication -A Single Case Study

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Maria Avramidi; Hanna Nejstgaard; [2021-12-02]
  Keywords : MNC; Internal Communication; Formal and Informal Communication; Business Email; CC email; Skype; Push and Pull;

  Abstract : This Case Study is a Bachelor Thesis in Management about internal communication. The purpose of the study is to increase knowledge and create a better understanding on how managers work with internal communication in an MNC. READ MORE

 5. 5. Leddjurssammansättningen i kenyanska majsfält : vilken inverkan har altitud och push-pull på rovdjurssamhällen?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Viker; [2021]
  Keywords : altitud; diversitet; Kenya; majs; push-pull; rovdjur;

  Abstract : Samodling med push-pull används inom majsodling som växtskyddsstrategi mot skadegörande fjärilslarver. Genom att erbjuda alternativa resurser och gynnsamt mikroklimat kan systemet skapa förutsättningar för att gynna rovlevande leddjur som utför biologisk bekämpning på skadedjuren. READ MORE