Essays about: "RTLS"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word RTLS.

 1. 1. Bluetooth tracking of Patients using Deep Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Rasmus Olsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Real-time Location Systems (RTLS) in a clinical environment are an important way to make the work flow more efficient and increase the safety of the patients. Locating patients and equipment can save a lot of time, and by analyzing the flow of patients, bottlenecks can be found. READ MORE

 2. 2. RTLS – the missing link to optimizing Logistics Management?

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Author : Karl Hammerin; Ramona Streitenberger; [2019]
  Keywords : RTLS; Real-Time Location Systems; Just In Time; JIT; Logistics Management; Material flows;

  Abstract : The purpose of this thesis was to investigate how potentials of Real-Time Location Systems (RTLS) in relation to Just In Time (JIT) management could be utilized within logistics management. For this, a framework, based on previous research of the interrelations of RTLS and JIT management, is proposed, to assess the effects of RTLS on logistics management, both on a managerial - as well as on an operational level. READ MORE

 3. 3. Real time location system for indoor environment

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Gustav Dahlman; Johan Omara; [2019]
  Keywords : rtls;

  Abstract : Fältet inomhuspositionering är en viktig och stor front och är i fortsatt och snabb utveckling inom IoT-teknik och digitalisering av storstäder. Detta arbete är utformat för att hitta och bygga en lämplig teknik för att komprimera olinjäriteter från multipatutbredning. READ MORE

 4. 4. Real Time Location System -Industrial Implementation and Future Potential : An implementation project to evaluate different wireless technologiesand perform a cost analysis for a specific material handling processwithin a global transmission manufacturer for heavy vehicles

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Felix Wolters; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This work is investigating an intralogistics material handling problem within a global manufacturer ofheavy vehicles. Real-Time Location System solutions are investigated based on their wirelesstechnology used for communication in an environment where many metallic semi-finished parts caninterference with wireless signals. READ MORE

 5. 5. Comparison and implementation of IPS

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Fysik och elektroteknikTekniska högskolan

  Author : Dan Helgesson; Emelie Nilsson; [2014]
  Keywords : ZBeacon; AOA; BLE; COO; GPS; IPS; LOS; PAN; RFID; RSSI; RTLS; TDOA; TOA; WLAN; Dead reckoning; Fingerprinting; Trilateration; Triangulation; ZigBee; GNSS; RADAR; Bluetooth; Accelerometer; MATLAB;

  Abstract : Innomhuspositioneringssystem kan med fördel användas i många olika tillämpningar, allt från sjukhus till shoppingcenter. Denna rapport behandlar olika tekniker och lösningar för att designa ett positioneringssystem. Rapporten tar även upp i detalj hur ett system kan konstrueras av ZigBee kombinerat med dödräkning.. READ MORE