Essays about: "Rickard Green"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words Rickard Green.

 1. 1. Development of a 2D Optimal Path Simulation for Ship-to-Shore Cranes : Safe Trajectories within Interchangeable Obstalce Environments

  University essay from Linköpings universitet/Fordonssystem

  Author : Rickard Green; [2020]
  Keywords : Optimal Path; Control; Control theory; Obstacle; Safe trajectories; LiU; ISY; Reglerteknik;

  Abstract : The most advanced ports as of writing of this report are at least somewhat autonomous. Whether discussing the transporters between crane and stack (temporary storage) or cranes, the ports are shifting into a completely autonomous system. This ultimate goal presents a challenge in regards to unloading and loading cargo ships in the harbour. READ MORE

 2. 2. En grön våg 2.0 : självhushållning och riskminimering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rickard Hedling; [2020]
  Keywords : risksamhället; retrotopia; autenticitet; ontologisk trygghet; gröna vågen 2.0;

  Abstract : Denna uppsats handlar om individer som sett möjligheter att förändra sina levnadsförhållanden genom att återta landsbygden. Landsbygden blir för dem en möjliggörare för att kunna skapa ett nytt liv. Ett liv de upplever som friare och att de får mer kontroll över sin egen existentiella tillvaro. READ MORE

 3. 3. Keen for Green - A Study of Pricing in the Secondary Green Bond Market

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Rickard Anderkrans; Patrik Johannesson; [2019]
  Keywords : Green bonds; Panel data; Issuer fixed effects regression; Capital asset pricing model; Investor preference; Business and Economics;

  Abstract : The emerging green bond market is a novel research area with only a few studies being published in recent years. The increase in interest from issuers, investors, and academia shows the clear need for further investigation of the pricing dynamics affecting the green bond market. READ MORE

 4. 4. Enhancing Innovation Through Asymmetric Partnerships : How a big corporation can improve its prerequisites for opportunistic adaptation

  University essay from KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Integrerad produktutveckling

  Author : Rickard Croy; Anton Wieselblad; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Transportbranschen påverkas av accelererande teknologitrender i form av autonoma system, eldrivlinor och en fordonsflotta som är mer uppkopplad än någonsin. Allt detta, i kombination med de ökande kraven på gröna transporter och sofistikerade logistiksystem, innebär nya förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i transportindustrin. READ MORE

 5. 5. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Åsa Wolgast; [2017]
  Keywords : gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Abstract : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. READ MORE