Essays about: "miljöpsykologi"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word miljöpsykologi.

 1. 1. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 2. 2. Att sakta ner i en värld i full fart : vistelse i stadens naturliga miljöer för psykiskt välmående och medveten närvaro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Astafourova; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; miljöpsykologi; mindfulness; återhämtning;

  Abstract : Den psykiska ohälsan ökar i samhället, samtidigt som vi förlorar kontakten med oss själva och naturen, i synnerhet i städerna där det hårdgjorda dominerar. Medveten närvaro är ett verktyg inom meditation som ska kunna ge oss denna koppling åter, samt hjälpa oss med mental återhämtning. READ MORE

 3. 3. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 4. 4. Is knowledge enough? : A qualitative study investigating the knowledge-action gap of environmental science students

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Sandra Karlsson; Alexandra Lindström; [2020]
  Keywords : Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; behavioral change; climate change; climate psychology; environmental psychology; environmental science; environmental education.; Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; beteendevetenskap; klimatförändringar; klimatpsykologi; miljöpsykologi; miljövetenskap; miljöutbildning.;

  Abstract : In order to slow down, if not stop, climate change, we all need to contribute to reducing our greenhouse gas emissions. This knowledge has been with us for a long time, but nevertheless emissions have not decreased, but rather increased. To understand the reason why we don't act in line with what we know, we need to study behaviors. READ MORE

 5. 5. Täthet ur ett upplevelseperspektiv : en fallstudie om stadsdelen Kungsängen

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Josefin Wallbring; [2020]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; socialt hållbar stadsutveckling; förtätning; täthet; upplevd täthet; miljöpsykologi;

  Abstract : I takt med rådande urbanisering förtätas städerna. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv har förtätning ansetts vara gynnsamt i och med dess främjande av en levande stadsdel. READ MORE