Essays about: "miljöpsykologi"

Showing result 1 - 5 of 108 essays containing the word miljöpsykologi.

 1. 1. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Keywords : Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Abstract : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. READ MORE

 2. 2. Hälsofrämjande trädgård för minskad stress bland personal : en evidensbaserad design med miljöpsykologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Ingelgård; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; evidensbaserad design; arbetsplats; gestaltning; stressåterhämtning; hälsoträdgård; personalhälsa; ebd;

  Abstract : Naturen har en förmåga att hjälpa människan att lindra och återhämta sig från stress. Trots det pågår en förtätning i städer och gröna områden bebyggs, samtidigt som fler människor lider av stressrelaterade sjukdomar till följd av arbetsmiljö. READ MORE

 3. 3. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 4. 4. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Linnéa Larsson; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; stressrelaterad ohälsa; rehabilitering; naturbaserad intervention; trädgårdsterapi; fascination; aktivitetsbalans; medveten närvaro; naturbaserad mindfulness; environmental psychology; stress-related illness; rehabilitation; nature-based intervention; horticulture therapy; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness; fascination; occupational balance; mindfulness; nature-based mindfulness;

  Abstract : Den stressrelaterade ohälsan ökar vilket medför att behovet av lämpliga och effektiva behandlingsformer är stort. Vistelse i naturmiljöer har visat sig ha positiva effekter på såväl vår fysiska som psykiska hälsa, bland annat i form av återhämtning från stress. READ MORE

 5. 5. Fysisk aktivitet och träning utomhus för hjärtinfarktpatienter : framtidens hjärtrehabilitering?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sophia Hellersteth; [2021]
  Keywords : hjärtinfarkt; miljöpsykologi; fysisk aktivitet träning; naturmiljö; fysik kapacitet; hälsa; livskvalité; HRQoL; myocardial infarction; environmental psychology; nature; physical activity training; physical capacity; health; quality of life;

  Abstract : Varje år drabbas ungefär 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige. Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvården bör patienter som drabbats av hjärtinfarkt erbjudas fysioterapeutledd hjärtrehabilitering 1-2 veckor efter insjuknandet. Hjärtrehabiliteringen runt om i Sverige utförs oftast inomhus. READ MORE