Essays about: "miljöpsykologi"

Showing result 1 - 5 of 90 essays containing the word miljöpsykologi.

 1. 1. Is knowledge enough? : A qualitative study investigating the knowledge-action gap of environmental science students

  University essay from Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Author : Sandra Karlsson; Alexandra Lindström; [2020]
  Keywords : Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; behavioral change; climate change; climate psychology; environmental psychology; environmental science; environmental education.; Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; beteendevetenskap; klimatförändringar; klimatpsykologi; miljöpsykologi; miljövetenskap; miljöutbildning.;

  Abstract : In order to slow down, if not stop, climate change, we all need to contribute to reducing our greenhouse gas emissions. This knowledge has been with us for a long time, but nevertheless emissions have not decreased, but rather increased. To understand the reason why we don't act in line with what we know, we need to study behaviors. READ MORE

 2. 2. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Arvidsson; [2020]
  Keywords : naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Abstract : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. READ MORE

 3. 3. Öppna ögonen för vinterns fägring : vad kan stadens lövfällande växter erbjuda vintertid?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Agnes Pettersson; [2020]
  Keywords : vinterkvaliteter; vinterfägring; vintervärden; lövfällande växter; vinter; visuell stimuli; vinterstäder; winter qualities; winter beauty; deciduous plants; winter; visual stimulation; winter cities;

  Abstract : Detta arbete redovisar vilka visuella värden det finns att plocka fram i lövfällande växtmaterial vintertid på våra nordliga breddgrader, där vintersäsongen med dess klimat utgör en stor del av året. Förslag på arter som besitter dessa visuella kvaliteter redovisas också. READ MORE

 4. 4. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Gabriella Kylin; [2020]
  Keywords : Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Abstract : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. READ MORE

 5. 5. Att gestalta för vintern : en undersökning av vilka kvaliteter hos vegetation som kan användas för att skapa höga upplevelsevärden under vinterhalvåret

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lisa Hansson; [2020]
  Keywords : vinter; gestaltning; design; färg; ljus; miljöpsykologi;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att utifrån människans olika sätt att uppleva sin omgivning undersöka och analysera vilka vinterkvaliteter hos vegetation som är av väsentlig betydelse för att stimulera människans sinnen under den svenska vintersäsongen. Undersökningen baseras på en litteraturstudie. READ MORE