Essays about: "rumslighet"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the word rumslighet.

 1. 1. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jacob Persson; Robert Kihlander; [2021]
  Keywords : gröna tak; intensiva gröna tak; rumsbildning; torktåliga lignoser; urban; stad; gestaltning; green roofs; intensive green roofs; space creating; draught resistant lignoses; urban; city; design;

  Abstract : När städer förtätas blir behovet av grönytor större. Lyfts blicken uppåt finns det massvis med oanvända ytor för växtlighet, det vill säga taken. För att ge tillbaka naturen den exploaterade ytan, kan takets yta fyllas med grönska. READ MORE

 2. 2. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pauline Green; [2021]
  Keywords : lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Abstract : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. READ MORE

 3. 3. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Hansson; Hanna Agace; [2021]
  Keywords : entréträdgård; offentlig; privat; semi-offentlig; element; rumslighet;

  Abstract : Arbetet bygger på en litteraturstudie, med kompletterande intervjuer. Syftet var att undersöka faktorer och element som påverkar människans beteende kring en entréträdgård. Det vill säga en ingång till ett avgränsat område i anslutning till en bostad. READ MORE

 4. 4. Mellanrummen mellan rummen : från ett rum till ett annat

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hjärtnäs; [2021]
  Keywords : mellanrum; designelement; rumslighet; landskapsdesign; relationen mellan rum; landskapsdesignens struktur; tid och rörelse; rum; övergångar;

  Abstract : Kandidatarbetet har undersökt mellanrummens betydelse i designade landskap för att samla kunskap om möjligheter i landskapsdesign. Arbetet tar upp olika utformning av mellanrum och kategoriserar dem för att ge en tydlig grund i hur de kan användas med eftertanke och syfte. READ MORE

 5. 5. Förstärkt naturupplevelse : designelementets förmåga att förstärka upplevelsen av naturmiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olof Olterman Arvidsson; [2021]
  Keywords : natur; naturupplevelse; landskap; landskapligt tänk landscape thinking; designelement; förstärka; uppleva; rumslighet; karaktär; Hågadalen-Nåstens naturreservat; platser;

  Abstract : Som landskapsarkitekter skapar vi utemiljöer för människor. Vi förändrar och anpassar landskapet efter människans behov men hur vi förändrar landskapet och till vilken grad skiljer sig åt från projekt till projekt. READ MORE