Essays about: "rumslighet"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the word rumslighet.

 1. 1. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; [2022]
  Keywords : dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Abstract : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). READ MORE

 2. 2. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Olivia Tostrup; [2022]
  Keywords : gestaltning; rumslighet; rum; rumsskapande; växter; torr ståndort; sandjord; trädgårdsdesign design;

  Abstract : En trädgård kan ofta verka kal och otrygg, sakna estetiska element och vara alldeles för öppen till omgivningen. Mina egna tankar angående en trädgård är att den ska vara ens egen privata oas där trygghet är en viktig känsla som ska finnas hos en när man vistas där. READ MORE

 3. 3. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Keywords : bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Abstract : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. READ MORE

 4. 4. Innan staden drunknar : ett gestaltningsförslag för skyfallsdrabbade Mellanheden i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Bengtsson; Lisa Engstrand; Tilda Fransson; [2022]
  Keywords : skyfall; grönblå lösningar; estetik; rumslighet; tillgänglighet; trygghet; cloudburst; climate change; Aesthetics och Spatiality;

  Abstract : Genom användningen av fossila bränslen har klimatet förändrats, vilket bland annat resulterat i ökad risk för skyfall. De kraftiga skyfall som inträffat de senaste åren har inneburit förödande konsekvenser med flertalet dödsoffer och svåra skador på infrastruktur. READ MORE

 5. 5. Gestaltning av Sveaparken i Hedemora : hur kan rumslighet gestaltas för att gynna mental återhämtning?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Magnus Melin; [2022]
  Keywords : mental återhämtning; vederkvickelse; avkoppling; preferensmatrisen; uppmärksamhetsåterhämtningsteorin; A.R.T.; gestaltning; stadspark; rumslighet; spatialitet; skissande; Hedemora; Sveaparken;

  Abstract : En av parkers viktiga funktioner är den rekreation och välmående som de ger dess besökare, och det skulle vara värdefullt om dessa effekter kunde förstärkas ytterligare. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gestaltningen kan förbättra dessa funktioner med ett fokus på att gestalta rumsligheter. READ MORE