Essays about: "Robert Bergqvist"

Found 1 essay containing the words Robert Bergqvist.

  1. 1. Applying lean approaches within product development : Enabler or disabler for combining efficiency and creativity?

    University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Author : Robert Bergqvist; Max Helander; [2013]
    Keywords : ;

    Abstract : Det här examensarbetet har skrivits på institutionen Integrerad Produktutveckling på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Studien har fokuserat på hur lean kan appliceras inom Forskning & Utveckling (FoU) och vilka effekter det ger på kreativitet och effektivitet. READ MORE