Essays about: "Sandra Hamid"

Found 1 essay containing the words Sandra Hamid.

  1. 1. A comparison of surface based and laser based setup for rectal cancer patients in radiotherapy

    University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

    Author : Sandra Hamid; [2017]
    Keywords : Medicine and Health Sciences;

    Abstract : 60 00 cancerfall rapporteras in varje år till socialstyrelsen men där numera fler än hälften botas. Detta eftersom vi blir skickligare inom området och nya behandlingstekniker utvecklas. Rektalcancer, även kallat ändtarmscancer är en cancerform som ökat under de senaste decennierna. READ MORE