Essays about: "Stenhagen"

Found 4 essays containing the word Stenhagen.

 1. 1. Närmare naturen : ett förslag på en naturstig i Svinskinnsskogen i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Bäckström; Emil Olsson; [2019]
  Keywords : Friluftsliv; hälsa; naturstråk; naturområde; Svinskinnsskogen;

  Abstract : I dagens samhälle där stress ofta är en del av människors vardag är det viktigt att hitta tid och rum för återhämtning. Forskning visar att vistelse i naturen har en positiv påverkan på människors hälsa och välmående. READ MORE

 2. 2. Maximizing Solar Energy Production for Västra Stenhagenskolan : Designing an Optimal PV System

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Filip Kristofersson; Sara Elfberg; [2019]
  Keywords : Energy systems; energy system; photovoltaic system; photovoltaic systems; Stenhagen; Västra Stenhagenskolan; Uppsala; solar energy; PV system; PV systems; PV;

  Abstract : Skolfastigheter is a municipality owned real estate company that manages most of the buildings used for lower education in Uppsala. The company is working in line with the environmental goals of the municipality by installing photovoltaic systems in schools and other educational buildings. READ MORE

 3. 3. Improving Realism in Synthetic Barcode Images using Generative Adversarial Networks

  University essay from Linköpings universitet/Datorseende

  Author : Petter Stenhagen; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : This master thesis explores the possibility of using generative Adversarial Networks (GANs) to refine labeled synthetic code images to resemble real code images while preserving label information. The GAN used in this thesis consists of a refiner and a discriminator. READ MORE

 4. 4. Sol i Stenhagen : projektering av en solcellsanläggning på Stenhagens bildnings- och kulturcentrum

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Albert Bergström; Love Hagstedt; Love Holmsved; Ludwig Hägglund; Joakim Nyman; David Zetterberg; [2017]
  Keywords : teknik; energi; optimering; batterilagring; modellering; simulering;

  Abstract : This is a thesis report written as a bachelor’s exam for Uppsala University, Sweden. In this paper, the possibilities of installing a photovoltaic system on a communal property in Uppsala is evaluated. Different systems were designed and simulated. READ MORE