Essays about: "Straffrätt"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word Straffrätt.

 1. 1. The Death of a Culture – A Critical Analysis of the Concept of Cultural Genocide in International Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Rui Johnson Petri; [2019]
  Keywords : public international law: international human rights law: international criminal law: cultural genocide; Law and Political Science;

  Abstract : Som ett led i att homogenisera den kinesiska befolkningen, har den kinesiska regeringen under längre tid bedrivit en kampanj för att avskaffa Xinjiang-provinsens inhemska folkgrupp Uigurer. Massiva konverteringsläger har inrättats där Uigurerna tvingas avsäga sig sin kultur, etnicitet och religion. READ MORE

 2. 2. The Defense of Superior Orders - Article 33 of the ICC statute: a departure from customary international law?

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Marcus Abrahamsson; [2018]
  Keywords : public international law; international criminal law; jurisprudence; law; Law and Political Science;

  Abstract : The defence of superior orders is the answer to what is called the soldier’s dilemma. This is so called since on the one hand, a soldier is bound by national legislation, military practice, and often psychological pressure to unquestioningly follow the orders of his superior. READ MORE

 3. 3. Justice and Politics – The ICC’s territorial jurisdiction over occupied Palestinian territory

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Jack Parsland; [2016]
  Keywords : International Law; Folkrätt; Criminal Law; Straffrätt; ICC; Jurisdiction; Israel; Palestine; Law and Political Science;

  Abstract : The subject of this thesis concerns the ICC’s jurisdiction over the occupied Palestinian territories, a question actualised in recent years due to the Palestinian ICC membership. The thesis is mainly conducted through a traditional legal dogmatic method, the exception being the historical background. READ MORE

 4. 4. Gender Stereotypes and Armed Conflict - A Study of the Repercussions for International Justice

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Sara Parikh Drar; [2016]
  Keywords : public international law; international humanitarian law; international criminal law; gender; gender equality; stereotypes; armed conflict; folkrätt; international humanitär rätt; Internationell straffrätt; könsroller; jämställdhet; stereotyper; Law and Political Science;

  Abstract : Sites of armed conflicts are complex environments in which experiences of men and women differ considerably. Consequently, it is necessary to maintain a nuanced understanding of the interactions between gender and armed conflict in order to provide protection, accountability and redress for women and men equally. READ MORE

 5. 5. Ending the symbols shattering: Bringing perpetrators to justice for the destruction of immovable cultural property in armed conflict

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Simon Andersson; [2016]
  Keywords : Public international law; Cultural property; Armed conflict; Law and Political Science;

  Abstract : Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida kulturegendom tillmäts ’tillräckligt skydd’ av internationell rätt i väpnade konflikter, med betoning på den juridiska grunden för att åtala förstörelse av kulturarv som ett krigsbrott under internationell straffrätt. Jag undersöker hur de mest relevanta traktaterna i internationell rätt har uppstått sedan antagandet år 1954 av Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter. READ MORE