Essays about: "Teodor Nymark"

Found 1 essay containing the words Teodor Nymark.

  1. 1. Litteraturstudie - Energieffektivisering av livsmedelsbutiker genom nyttjande av överskottsvärme

    University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Author : Christ Asadour; Teodor Nymark; [2023]
    Keywords : ;

    Abstract : Generellt sett har livsmedelsbutiker ett stort behov av enrgi i form av el, värme, komfortkyla och livsmedelskyla. Livsmedelsbutikers höga elanvändning utgör 3% av Sveriges totala elanvändning. En betydande del av elanvändningen går till kylsystem och genererar på så vis överskottsvärme från kondensorn som ofta slösas bort. READ MORE