Essays about: "Therese Ahl"

Found 2 essays containing the words Therese Ahl.

 1. 1. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE

 2. 2. Sexual behavior among Chinese male and female medical university students in Chongqing, China

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Therese Ahl; [2012]
  Keywords : China; cross-sectional study; gender; sexual behavior; young people; 中国,代表性研究,性别,性行为,年轻人; Genus; Kina; sexuellt beteende; tvärsektoriell studie; unga personer;

  Abstract : Sexuality is one of the most fundamental values of life as it affects our behaviors, thoughts and emotions. Young people are an especially essential group for promoting sexual health as it is during adolescents the base for our sexuality is created. READ MORE