Essays about: "VRIO analysis"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words VRIO analysis.

 1. 1. Stockholm Valley; the new Silicon Valley? : - A qualitative research study of organizational resources and capabilities obtained through the Stockholm cluster to create international competitiveness for tech startups.

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Elsa Corell; Kristina Pkhikleshvili; [2019]
  Keywords : Tech Startups; Industrial Clusters; Sustained Competitive Advantage; International Competitiveness; Resource-based view; Organizational Resources and Capabilities; The Network theory; The VRIO framework.;

  Abstract : The purpose of the thesis was to identify the tech startups main organizational resources and capabilities received from the Stockholm cluster. Correspondently, how those encourage to sustained competitive advantage internationally. READ MORE

 2. 2. Methodology evaluation

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Lindskog Anette; [2018]
  Keywords : SWOT analysis; RBV; resource based view; evaluation criterias; strengths; weaknesses; use; VRIO;

  Abstract : In this paper, I investigate the use of SWOT analysis and the resource based view as tools to elaborate a business plan and in academic research by assessing the two methods’ strengths and weaknesses.   I found that SWOT analysis is useful to structure and prioritise information in a short and concise way. READ MORE

 3. 3. An Explorative study into growth strategies used for developing a large-scale niche dairy Industry in Ireland

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Brendan Crosse; [2017]
  Keywords : Organic milk; sheep milk; goat milk; Irish dairy; core competencies; growth strategies; SWOT analysis; VRIO analysis; collaboration; Packaging and Product selection; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Abstract : The Irish dairy industry has seen significant growth in recent times. It is also seen as one of key drivers in the Irish government’s plans to grow food and drink exports. However, there is an environmental cost to this. The niche dairy industry has been stagnant for years. READ MORE

 4. 4. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Keywords : affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Abstract : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. READ MORE

 5. 5. Exportera mera! : faktorer som påverkar en framgångsrik export av svenska livsmedel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Kalm; [2015]
  Keywords : resurs; unik; nisch; dynamic capabilities; framgångsfaktorer; resource; unique; niche; competitive advantage;

  Abstract : Exporten har en betydande roll i dagens samhälle och verklig påverkan på landsbygden och dess framtida möjligheter till överlevnad i ett urbaniserande och teknikfokuserat Sverige. Det är dock inte helt enkelt som enskilt, mindre företag att exportera sina produkter. READ MORE