Essays about: "antibiotikaanvändning"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the word antibiotikaanvändning.

 1. 1. Robotens roll i juverhälsoarbetet : en kvalitativ studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Gillsjö; [2022]
  Keywords : mjölkrobot; automatiskt mjölkningssystem; AMS; juverhälsa; Kokontrollen; beslutsfattande;

  Abstract : Mastit är ett stort problem hos mjölkkor, som leder till ökad kostnad och antibiotikaanvändning samt ger produktionsförluster och försämrad djurvälfärd. För att nå en mer hållbar produktion är det viktigt att utveckla strategier för att arbeta med juverhälsan. READ MORE

 2. 2. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 3. 3. What role does aquaculture play in the global rise of antibiotic-resistant bacteria?

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Author : Benjamin Norgren; [2020]
  Keywords : Aquaculture; Antibiotics; Antibiotic use; Seafood; Seafood safety; Antibiotic resistance;

  Abstract : In a world where the human population is increasing, new innovations to produce enough food are required. Aquaculture’s part of the global animal protein production has increased in recent years and could be a possible solution. READ MORE

 4. 4. I choose Swedish! Or do I? : a case study at supermarkets concerning how managers market food produced in Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Michaela Lagerqvist; Saga Sjöling; [2020]
  Keywords : sustainable marketing strategies; Swedish food; nudging; 4C’s; labeling; sustainability; ICA; locally produced food; dairy; meat;

  Abstract : In Sweden, the population is encouraged to choose food produced in Sweden. This is encouraged since food produced in Sweden includes many sustainable advantages like Sweden’s good conditions for cultivation, the food is produced in a safe way with low antibiotic use and good animal welfare. READ MORE

 5. 5. Quorum sensing och quorum quenching : bakteriers förmåga att kommunicera med varandra, och vägar att störa denna mekanism för att hämma infektion

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Moa Therése Viklund; [2019]
  Keywords : Quorum sensing; QS; quorum quenching; QQ; QSI; bakteriekommunikation; interspecies kommunikation; AI1; AI2; autoinducerare; homoserin lakton; AHL; AIP; antimikrobiell aktivitet; resistensutveckling;

  Abstract : Den här litteraturstudien syftar till att översiktligt förklara hur bakterier kommunicerar med varandra och att sammanfatta hur mekanismen kan hämmas, med syfte att minska bakteriers virulens och förmåga att manifestera infektion. Quorum sensing är bakteriers förmåga att kommunicera med varandra och ger dem möjligheten att uppvisa en form av multicellularitet. READ MORE