Essays about: "beslutsfattande"

Showing result 1 - 5 of 169 essays containing the word beslutsfattande.

 1. 1. Enhancing interoperability for IoT based smart manufacturing : An analytical study of interoperability issues and case study

  University essay from KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Author : Yujue Wang; [2020]
  Keywords : Internet-of-Things IoT ; Interoperability; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart Manufacturing; Internet-of-things IoT ; Interoperabilitet; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart tillverkning;

  Abstract : In the era of Industry 4.0, the Internet-of-Things (IoT) plays the driving role comparable to steam power in the first industrial revolution. IoT provides the potential to combine machine-to-machine (M2M) interaction and real time data collection within the field of manufacturing. READ MORE

 2. 2. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 3. 3. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Daniel Pettersson; [2020]
  Keywords : eckel and grossman method; experimet; farmers; potato cultivation; prospect theory; reference point; risk domains; risk preference;

  Abstract : Swedish agriculture has declined for several decades, and for potato cultivation, the decrease has been particularly dramatic. At the same time, Sweden has adopted a national food strategy that aims to increase the production of foodstuff in Sweden. If this strategy is to be realized, the trend of declining production must be reversed. READ MORE

 4. 4. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Abstract : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. READ MORE

 5. 5. The transfer of renewable energy policy instruments from Europe to Southeast Asia : A case study of Thailand’s feed-in tariff policy

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Mengyin Hu; [2020]
  Keywords : Policy transfer; policy making; feed-in tariff; climate change mitigation; Adder program; Thailand renewable energy policy;

  Abstract : Climate change is one of the most challenging crises in sustainable development agenda. Tackling the problem requires the global transition towards renewable and sustainable energies. READ MORE