Essays about: "beteende"

Showing result 6 - 10 of 1487 essays containing the word beteende.

 1. 6. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Sahlman; [2022]
  Keywords : stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Abstract : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. READ MORE

 2. 7. Effekt av fysisk aktivitet på livskvalité hos hund och hundägare : skattad livskvalité, ”body condition score” och ”body mass index” före och efter ett standardiserat träningsprogram

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Lundbeck; [2022]
  Keywords : BCS; beteende; beteenderelaterad livskvalité; BMI; body condition score; body mass index; djurvälfärd; fysisk aktivitet; hull; hund; hundägare; livskvalité; motion; obesitas; övervikt;

  Abstract : Veterinärmedicinen utvecklas ständigt och att kunna skatta livskvalité hos djur är en viktig faktor vid beslutsfattande gällande olika behandlingsstrategier. Dock är livskvalité hos djur komplicerat och beskrivs vara en subjektiv upplevelse. READ MORE

 3. 8. Electrochemical behavior of conducting polymers

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Raghda Kalifa; [2022]
  Keywords : Cathodic protection; conducting polymers; conductivity; structure; compression; Katodiskt skydd; ledande polymerer; konduktivitet; struktur; kompression;

  Abstract : Ett stort industriellt problem när det gäller metalliska material är korrosion. En metod för att förhindra korrosion är genom en elektrokemisk process som kallas katodiskt skydd vilket kan utföras på två olika sätt: Katodiskt korrosionsskydd med påtryckt ström (ICCP) eller offeranod (SACP). READ MORE

 4. 9. Evaluating Environmental Consciousness Amongst Users of a Video Creation Service

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Lisa Håkansson; [2022]
  Keywords : Eco-Feedback Technology; Environmental Consciousness; Value-Action Gap; Video Creation and Rendering; Eco-Feedback Teknologi; Miljömedvetenhet; Value-Action Gap; Videoskapande och rendering;

  Abstract : The increasing levels of comfort have caused an increased electricity consumption over the last couple of years, leading to an increase in carbon dioxide emissions. At the same time, the interest and awareness regarding sustainability and climate change is growing, imposing a pressure on companies to incorporate sustainable businessmodels in their business. READ MORE

 5. 10. Human’s Attitude toward Cats and their Behavior : a survey study

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Aida Wolf; [2022]
  Keywords : cats; felines; behavioral problems; environmental needs; cat demographics; Sweden; attitude toward cats;

  Abstract : The domestic cat has many environmental needs that mirror those of their ancestor, the North African Wildcat. To ensure the wellbeing of domestic cats, these environmental needs should be met. If they are not met it can result in stress/fear/anxiety/frustration that can be expressed through behavioral problems. READ MORE