Essays about: "urban design"

Showing result 1 - 5 of 1228 essays containing the words urban design.

 1. 1. An assessment of Park & Ride in Gothenburg - A case study on the effect of Park & Ride on congestion and how to increase its attractiveness

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Sélim Oucham; [2019-07-09]
  Keywords : Park Ride; commuter parking; traffic congestion; urban mobility; public transportation; Smart Cities;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE

 2. 2. An assessment of Park & Ride in Gothenburg - A case study on the effect of Park & Ride on congestion and how to increase its attractiveness

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Pedro Gutiérrez Touriño; Sélim Oucham; [2019-07-02]
  Keywords : Park Ride; commuter parking; traffic congestion; urban mobility; public transportation; Smart Cities;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Densification by Design

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Tony Nielsen; [2019]
  Keywords : urban design; urban planning; density; identity; urban character; spacemate; Utrecht; The Netherlands; sustainability; Arts and Architecture;

  Abstract : In order to achieve sustainable development, there is perhaps not one strategy more often used in contemporary urban planning than density. Many cities have a dedicated densification strategy of their inner city, such as HafenCity in Hamburg or Älvstaden in Gothenburg. READ MORE

 4. 4. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svedmyr; [2019]
  Keywords : strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Abstract : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. READ MORE

 5. 5. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Keywords : stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Abstract : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. READ MORE