Essays about: "biodiversity impact assessment"

Showing result 1 - 5 of 37 essays containing the words biodiversity impact assessment.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anders Rundlöf; [2022]
  Keywords : Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Abstract : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. READ MORE

 2. 2. Biodiversity, Ecosystem Services and the Banking Industry - Exploring the Scale of Interdependency and Potential Risks

  University essay from Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Author : Jan-Niklas Heintze; [2021]
  Keywords : BES; Ecosystem Services; Biodiversity loss; Banks; Risk assessment; Equity portfolio; Business and Economics;

  Abstract : Biodiversity loss and ecosystem service (BES) degradation are translating into different risks for financial institutions which are not accounted for in a sufficient and adequate manner. Being a topic outside its core expertise and foci, the financial sector is lacking assessment methodologies for BES risks. READ MORE

 3. 3. Assessment of the impact of the Black Coffee Twig Borer, Xylosandrus compactus infestation in Ugandan small-scale coffee gardens, and the potential of its suppression through repellence in conjunction with push-pull technology

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Advaith Chakravarthy Shankarkumar; [2021]
  Keywords : coffee; smallholder farmers; livelihoods; BCTB; SplatVerb; repellents; attractants; push-pull; sustainable alternatives; perceptions; stakeholders;

  Abstract : Coffee production in Uganda is an important means of income for smallholder farmers and extensively supports rural livelihoods. It contributes to about 20- 30% of the annual export revenue of the country. Yet, coffee production is challenged by many factors. READ MORE

 4. 4. Environmental Impacts of a Wastewater Treatment Plant – With Sidestream Deammonification

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Malin Ekman; [2020]
  Keywords : Deammonification; LCA; Life cycle assessment; WWTP; Wastewater treatment; Avloppsrening; Avloppsreningsverk; Deammonifikation; LCA; Livscykelanalys;

  Abstract : Människan ger upphov till avloppsvatten varje dag. Kommunalt avloppsvatten är rikt på kol, kväve och fosfor, vilka har en stor miljöpåverkan. Vattenrening är i och med detta en nödvändighet för att minimera den antropogena inverkan på naturen och den biologiska mångfalden. READ MORE

 5. 5. A review of the use of scientific knowledge in environmental impact assessment reports for dam construction.

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Memory Kamoyo; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : It is estimated that 3,700 major dams are either planned or under construction, notably in developing countries. Dams can pose a threat to fish diversity, as one of the biggest impacts of damming is habitat fragmentation. READ MORE