Essays about: "broskskador"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word broskskador.

 1. 1. Deep Learning-Based Automated Segmentation and Detection of Chondral Lesions on the Distal Femur

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Josefin Lindemalm Karlsson; [2019]
  Keywords : Deep Learning; Machine Learning; automated segmentation; MRI; chondral lesions; articular cartilage; Deep Learning; Maskininlärning; automatiserad segmentering; MRI; broskskador; ledbrosk;

  Abstract : Articular chondral lesions in the knee joint can be diagnosed at an early stage using MRI. Segmenting and visualizing lesions and the overall joint structure allows improved communication between the radiologist and referring physician. It can also be of help when determining diagnosis or conducting surgical planning. READ MORE

 2. 2. T2 Mapping Compared to Standard MRI Assessment : An Assessment of the Knee Cartilage on Distal Femur

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Jennie Andersson; [2019]
  Keywords : MRI; T2-mapping; articular cartilage; distal femur; knee; MR; T2-mapping; ledbrosk; distala lårbenet; knä;

  Abstract : Magnetic resonance imaging (MRI) has become the most important modality for assessment of pathological changes in the knee cartilage. The assessment of the cartilage is usually made by a set of anatomical MRI images with different sequences. READ MORE

 3. 3. Faecal K+/Na+ ratio in lame horses and horses with a symmetric motion pattern at trot : a potential biomarker for osteoarthritis?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Nina Alveheim Känsälä; [2018]
  Keywords : horse; osteoarthritis; K Na ratio; faeces; biomarker;

  Abstract : Osteoarthritis (OA) is the most common reason for lameness in horses and is related to chronic pain. The disease is both costly for the horse owner and a welfare issue for the horse and a common cause for horses being culled. READ MORE

 4. 4. Hyaluronsyra i ledbrosk och ledvätska i en frisk led samt vid osteoartrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karolina Mörk Englund; [2018]
  Keywords : häst; hyaluronsyra; osteoartrit; ledinflammation;

  Abstract : Hälta är idag den vanligaste orsaken till att hästägare uppsöker veterinär med sina hästar. Många av dessa hästar får diagnosen osteoartrit. Osteoartrit är en kronisk låg-gradig inflammatorisk sjukdom som leder till en obalans mellan uppbyggande och nerbrytande processer i leden. READ MORE

 5. 5. Stamcellsbehandling för broskregeneration hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kristin Syrén; [2018]
  Keywords : stamcellsbehandling; häst; brosk; mesenkymala stamceller; regeneration;

  Abstract : Ledsjukdomar som osteoartrit (OA) och degenerativa sjukdomar till följd av en lokal broskskada eller mjukvävnadsskada är svåra att behandla. Detta beror till stor del på att hos vuxna individer har brosk en dålig regenerativ kapacitet. Detta leder vanligen till nedsatt prestation hos sporthästar och innebär ofta tidig pensionering. READ MORE