Essays about: "commercial value of iron"

Found 3 essays containing the words commercial value of iron.

 1. 1. Järnstatus och rutiner för järnsupplementering till svenska smågrisar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Amanda Bajraszewski; [2020]
  Keywords : smågris; järnstatus; järnsupplementering; hemoglobin; järnbristanemi; IDA;

  Abstract : Otillräckligt järnintag hos diande smågrisar resulterar snabbt i järnbrist och vidare järnbristanemi (eng. iron-deficiency anemia, IDA). IDA utgör ett allvarligt hälsoproblem hos våra domesticerade smågrisar, och leder till lägre tillväxt, mindre motståndskraft mot infektiösa sjukdomar och i värsta fall en ökad smågrisdödlighet. READ MORE

 2. 2. The impact of feed and diet on crickets’ nutritional value and anatomy

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Gabriella Håkansson; [2018]
  Keywords : cricket; house cricket; Cambodian field cricket; Teleogyrus testaceus; entomophagy; protein quality; computer tomography;

  Abstract : Denna studie utvärderar den kemiska sammansättningen hos kambodjanska syrsor (Teleogyrus testaceus) uppfödda på fyra olika dieter. Syrsor från en tidigare studie (Miech et al., 2016) om tillväxt och överlevnad användes i studien. Aminosyrakomposition, mineralinnehåll, vikt och storlek analyserades. READ MORE

 3. 3. Ericoid mykorrhiza hos trädgårdsblåbär : olika odlingsfaktorers inverkan på mykorrhizabildning hos trädgårdsblåbär

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Christian Engberg; [2016]
  Keywords : ericoid mykorrhiza; trädgårdsblåbär; odlingsfaktorer; jordförbättring; marktäckning; kväve; ympning;

  Abstract : Trädgårdsblåbär är ett samlingsnamn för Vaccinium corymbosum, V. angustifolium, V. ashei och olika hybrider mellan dessa arter. Ericoid mykorrhiza kallas symbiosen mellan växter i familjen Ericaceae och sporsäcksvampar. READ MORE