Essays about: "dairy cows"

Showing result 1 - 5 of 426 essays containing the words dairy cows.

 1. 1. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sofia Lindkvist; [2019]
  Keywords : light intensity; vision; color; dairy cow; lux meter; spectrophotometer; ELF-method;

  Abstract : Cows presumably perceive light differently from humans, due to physiological dif-ferences and the eyes’ position. When designing light in dairy barns, a lux meter is the most commonly used instrument, and the design is often calculated without any daylight inlet. READ MORE

 2. 2. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ellen Lindqvist; [2018]
  Keywords : mjölkkor; foderplats; foderintag; ståtid; undanträngningar;

  Abstract : Vid utformning av ladugårdar är det mycket att ha i beaktande, särskilt när det sedan 2007 har varit förbjudet att bygga ladugårdar för uppbundna djur. Liggbås, gångar och foderplatser är exempel på aspekter som lantbrukarna måste ta hänsyn till. READ MORE

 3. 3. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Gro Hylén; [2018]
  Keywords : VPS35; genotype; SNP; SR; cow; NC-milk; MCP; genomic selection;

  Abstract : From earlier studies, it is clear that nearly 20 % of the Swedish red (SR) dairy herd possess milk that doesn’t coagulate within 40 minutes after rennet addition. This is a problem when processing milk into cheese because lower cheese yield is the result of non-coagulating (NC) milk. An estimate of 17. READ MORE

 4. 4. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Sara Pihl; [2018]
  Keywords : digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Abstract : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. READ MORE

 5. 5. Smittskyddets inverkan för salmonellainfektion i skånska mjölkbesättningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Louise Ingemansson; Madeleine Schön; [2018]
  Keywords : Salmonella; smittskydd; rutiner; smitt-tänk; mjölkkobesättning; sjukdom; smittspridning;

  Abstract : Salmonella är en bakterie som sprids lätt om lantbrukaren inte har rätt skötselrutiner. Bra skötselrutiner ger bra smittskydd. Vi har båda arbetat på gårdar som blivit smittade och det är viktigt att alla arbetar för ett salmonellafritt Sverige. READ MORE