Essays about: "erfarenhetsbank"

Found 4 essays containing the word erfarenhetsbank.

 1. 1. Att kalhugga eller inte kalhugga : en studie om att välja alternativa metoder inom skogsbruket

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Sjöqvist; [2016]
  Keywords : hyggesfritt skogsbruk; trakthyggesbruk; erfarenhetsbank; kunskapsbank; rationellt handlande; avsikt;

  Abstract : Över hälften av Sveriges yta täcks av produktiv skogsmark. Trakthyggesbruket är det produktionssystem som dominerar i Sverige men som också har mött mycket kritik på grund av att kalhyggen innebär en stor störning i miljön vilket hotar många arter samtidigt som det skapar en miljö som av många inte anses estetiskt tilldragande. READ MORE

 2. 2. Tidsuppföljning i tiden

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niklas Frisell; Erika Svensson; [2012]
  Keywords : tidsuppföljning; planering; tidsplanering; mobilapplikation; hjälpmedel; intranät; ekonomistyrning; budgetering; projektplanering;

  Abstract : Detta arbete har som syfte att jämföra olika anläggningsföretag angående hur de jobbar med tidsplanering och uppföljning av tid inom företaget samt vad de använder för verktyg till denna arbetsuppgift. Metod för studien är en kvalitativ studie innebärande ett fåtal intervjuer. READ MORE

 3. 3. Handbok för växtinsamlare : med erfarenheter från sex nutida svenska experter

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Nina Ingvarsson; Sofie Norgren; [2008]
  Keywords : växtinsamling; växtinsamlare; växtintroduktion; Sten Ridderlöf; Henrik Zetterlund; Elisabeth Öberg; Björn Aldén; Magnus Lidén; Erland Ejder;

  Abstract : What makes a Swede betake himself into the Chinese wilderness? How does the Rio Convention influence a plant collector? And who will crack the nut positioned 12 meters up in the crown of a tree? There are many secrets behind the act of collecting plants. In many regards, the documentation of the collection of plants for a Swedish purpose has been unsatisfactory. READ MORE

 4. 4. Project factors - A possible way to create a data bank of project experience.

  University essay from Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Author : Anna Eidegård; [2007]
  Keywords : Experience Factory;

  Abstract : Denna magisteruppsats syftar till att effektivisera projekt. Uppsatsen är gjord vid flygradardivisionen vid Ericsson Microwave Systems (EMW). Deras projekt kostar ofta mer än planerat och tar ofta längre tid än planerat. READ MORE