Essays about: "food system"

Showing result 1 - 5 of 925 essays containing the words food system.

 1. 1. Garden-based learning in teacher education in Germany - A mixed-method study of teacher students´ and teacher educators´ views on garden-based education

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Author : Lena Rothe; [2023-01-09]
  Keywords : garden-based learning; teacher education; food system education; case study; learning garden;

  Abstract : Aim: This study focuses on achieving an in-depth understanding of teacher educators' and teacher students' perspectives on garden-based learning in the teacher education program in several universities in Germany. Theory: The theoretical framework is based on three theories. READ MORE

 2. 2. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Geannine Gisset Chabaneix Portocarrero; [2023]
  Keywords : swidden agriculture; ecosystem services; Peru; Amazon;

  Abstract : In the Amazon, life supporting services are importantly associated to forest areas. Nevertheless, the connection of ecosystem services to agricultural systems it is also of great importance, because agriculture is one of the most important causes of degradation and loss of these areas. READ MORE

 3. 3. A catch-22 scenario in the Swedish food system : –A scientific examination of cyprinid fishingand its management possibilities in Sweden

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Peter Andreas Van Berlekom; [2023]
  Keywords : Cyprinids; Swedish food supply chain; fisheries management; Complex Adaptive System CAS ;

  Abstract : Cyprinid fish like roach, bream and ide are natural resources in Sweden that were common and consumed in households up to the late 19th century. Due to societal changes during the industrialization cyprinids lost their domestic importance. Today we see an increasing demand for sustainable food sources. READ MORE

 4. 4. Bonderevolt eller överlevnadskreativitet : en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Valleräng; [2023]
  Keywords : gårdsmejeri; förädling; mjölkgård; globala livsmedelssystem; lokala livsmedelssystem; berättande; värdeskapande; relationsmat;

  Abstract : I denna uppsats undersöks mjölkgårdar som investerat i och utvecklat förädling av gårdarnas egen mjölk. Fyra mjölkgårdar har besökts och där har jag genomfört djupgående intervjuer och observationer i två dagar på vardera gård. READ MORE

 5. 5. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Andres Ellexelius; [2023]
  Keywords : hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

  Abstract : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. READ MORE