Essays about: "hållbarhet av artificiell intelligens"

Found 2 essays containing the words hållbarhet av artificiell intelligens.

 1. 1. Developing services based on Artificial Intelligence

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Marcus Karlsson; [2019]
  Keywords : Artificial intelligence; AI; AI service development; AI development challenges; AI development process framework; Industrial AI services.; Artificiell intelligens; AI; AI tjänsteutveckling; AI utvecklingsutmaningar; AI utvecklingsprocess; Industriella AI tjänster;

  Abstract : This thesis explores the development process of services based on artificial intelligence (AI) technology within an industrial setting. There has been a renewed interest in the technology and leading technology companies as well as many start-ups has integrated it into their market offerings. READ MORE

 2. 2. Organizational adaptation towards artificial intelligence : A case study at a public organization

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Sofia Fredriksson; [2018]
  Keywords : Artificial intelligence; organizational adaptation; proactive adaptation; reactive adaptation; sustainability of artificial intelligence; Artificiell intelligens; organisatorisk anpassning; proaktivanpassning; reaktivanpassning; hållbarhet av artificiell intelligens;

  Abstract : Artificiell intelligens har blivit kommersialiserad och har skapat en stor efterfrågan på marknaden. Trots detta är det få som vet vad teknologin innebär och till och med forskare kämpar med att hitta en universell definition. Teknologin är komplex och mångfacetterad och delar av tekniken gör den kontroversiell. READ MORE